Get Adobe Flash player

CLB - Centrum voor leerlingenbegeleiding Brussel

Deze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! CLB Brussel, kortweg CLB.

 

http://www.clbbrussel.be/site/images/publicaties/Folder%20-%20CLB%20Brussel%20GO!.pdf

 

Het adres van ons CLB:

1.1.     Hoofdzetel

Naam: CLB GO! CLB Brussel

Adres: Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Telefoonnummer:  02/479 25 05

 

1.2.     Vestigingsplaats

Adres: Oudergemselaan 90, 1040 Etterbeek

Telefoonnummer: 02/479 25 05

 

 

Directeur: Dries Vandermeersch

Beleidscoördinator: Deborah Van Humbeeck

Telefoonnummer 02/479 25 05

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De teamleden die jouw school bedienen vind je hier terug:

 

Muriel Abeles

Psycho-pedagogisch werker

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elke De Ridder

Psycho-pedagogisch consulent

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lien Puttaert

Psycho-pedagogisch werker

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Evi Raemdonck

Maatschappelijk werker

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Isabel Morren

Maatschappelijk werker

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matthias Backx

Maatschappelijk werker

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eefje Coelst

Paramedisch werker

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ilse Janssens

Paramedisch werker

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Layla Yahyaui

Paramedisch werker

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

An Van Haute

Arts

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Charlie Verpoort

Arts

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Hakima Azdad

Intercultureel bemiddelaar

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hulya Demir

Intercultureel bemiddelaar

02/479 25 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Het CLB is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 16u30. Het is steeds mogelijk om ook buiten deze openingsuren een afspraak te maken.

 

Tijdens de zomervakantie is het CLB geopend van 1 juli t.e.m. 14 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus.

Het CLB is gesloten tijdens de paasvakantie en op wettelijke feestdagen.

1.     Wat doet een CLB?

Het CLB ondersteunt leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties bij het verhogen van het welbevinden van de leerling op school. Dit betekent dat het CLB, samen met de school, eraan werkt zodat iedere leerling zich goed voelt op school en daarbuiten, niet enkel nu maar ook in de toekomst. Zo wil het CLB de slaagkansen van iedere leerling verhogen.

Om dit waar te maken, speelt het CLB een belangrijke rol bij de contacten tussen onderwijs-, welzijns- en gezondheidsinstellingen. In een CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en psychologisch assistenten. Samen staan zij in voor een multidisciplinaire leerlingenbegeleiding.

De CLB-begeleiding situeert zich op de volgende 4 domeinen: onderwijsloopbaanbegeleiding, leren en studeren, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren. Uiteraard kan je ook met andere vragen aankloppen bij het CLB. 

 

2.1  Onderwijsloopbaanbegeleiding

Het CLB geeft informatie over opleidingen en het aanbod van scholen. Ook het wegwijs maken in de verschillende studierichtingen hoort hierbij. Het CLB ondersteunt de studiekeuze. Hierbij werkt het op maat van de leerling.

Ook voor bv. vragen rond het getuigschrift, een overstap naar het buitengewoon onderwijs en trajectbegeleiding kan je bij het CLB terecht.

2.2  Leren en studeren

Bij het CLB kan je terecht met vragen over studiemethode, leerproblemen (bv dyslexie, dyscalculie, …), studiemotivatie enz. Het CLB gaat samen met de leerling na wat er moeilijk loopt op school en zoekt samen met de leerling, zijn ouders en de school naar oplossingen.

2.3  Preventieve Gezondheidzorg

Binnen de preventieve gezondheidszorg volgt het CLB de groei en ontwikkeling van alle leerlingen op. Het meest gekend hierbij zijn de gratis medische onderzoeken (zie ook verder) en de vaccinaties. Ook bij besmettelijke ziekten geeft het CLB advies en begeleiding.

De leerling en zijn ouders kunnen ook zelf met een gezondheidsvraag terecht bij het CLB. Dat kan bv. gaan over veilig vrijen, eetproblemen, verslaving en slaapgewoonten.

2.4  Psycho-sociaal functioneren

Wanneer een leerling zorgen heeft op school, thuis of bij vrienden kan hij/zij hiervoor terecht bij het CLB. Het CLB begeleidt bv. vragen rond pesten, verdriet na het overlijden van een familielid of kennis,  problemen thuis, opvoedingsaanpak en faalangst of stress … 

2.     Werkingsprincipes van het CLB

In het uitvoeren van haar begeleiding, staan de onderstaande principes steeds centraal bij het CLB:

·         Het belang van de leerling staat altijd centraal

·         Het CLB werkt gratis

·         Het CLB werkt discreet

·         Het CLB werkt onafhankelijk van de school

·         Alle CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim

·         Het CLB werkt op basis van een deontologische code

De opdracht en werkmodaliteiten van het CLB zijn decretaal vastgelegd. Meer info is terug te vinden via http://www.ond.vlaanderen.be/clb/clb-medewerker/Regelgeving.htm

Het CLB respecteert in zijn werking het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige (kortweg DRM). Dit decreet geeft minderjarigen een aantal rechten in de jeugdhulp. Dit betekent niet dat ouders hun rechten en plichten, die voortvloeien uit het ouderlijk gezag, verliezen. De minderjarige heeft bv. recht op  hulp, inspraak en duidelijke informatie en communicatie.

Meer informatie over dit decreet kan je terugvinden via onderstaande links: 

·         de brochure ‘Je rechten tijdens onze begeleiding’ (voor leerlingen) www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Documents/DRM_LLN_rechten_begeleiding_v08.pdf

de gids ‘Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp’ (voor ouders) www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Documents/DRM_gids_Ouders_V03.pdf