Get Adobe Flash player

Inschrijvingen

Belang schoolkeuze en inschrijving

Afbeeldingsresultaat voor inschrijven in Brussel

Een school kiezen is moeilijk. U bezoekt het best verschillende scholen. Zo leert u de scholen beter kennen.

Wat is het pedagogische project van de school? Welke zorg en extra hulp zijn er op school? Hoe gaat de school om met verschillende talen? Wat verwacht de school van ouders? …  
Informeer ook naar de praktische elementen. Kunt u uw kinderen vroeger brengen en later afhalen? Kunnen de kinderen op school eten? Wat zijn de schooluren? 

De keuze voor een Nederlandstalige school heeft consequenties. Denk goed na. Hoe kunt u uw kind helpen? Kan de schooltaal ook thuis een plaats krijgen?

Afbeeldingsresultaat voor inschrijven in Brussel

Uw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel voor het schooljaar 2019-2020? Informeer u op tijd! 

Broers en zussen kunnen van 5 tot 16 november 2018 al inschrijven, samen met kinderen van schoolpersoneel. Alle andere kinderen moeten aanmelden tussen 7 januari en 1 februari 2019.

Een kort overzicht van de belangrijke data vindt u alvast hier:

  • oktober – december 2018: ontdek de scholen en de procedure
  • 5 tot 16 november 2018: voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
  • 7 januari tot 1 februari 2019: aanmelden
  • 13 maart 2019: infobericht met resultaat
  • van 18 maart tot 5 april 2019: inschrijven in de school / geen plaats: haal het weigeringsdocument af in de school
  • vanaf 20 mei 2019: overzicht van de vrije plaatsen op inschrijven in brussel.be
  • 1 september 2019: eerste schooldag

Voor meer info over inschrijven in de lagere school of in de kleuterschool : https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/hoe-en-wanneer#page-title